LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 157 – ĐỒNG CÙNG BAY LÊN

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
157
ĐỒNG CÙNG BAY LÊN

Đôi cánh Rồng Tiên
Đồng cùng bay lên
Tỏa hào quang
Ngân vang
Tiếng sấm trời nam
Non nước quê hương
Trời xanh gió lộng
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên bay lên
Dân Tộc Việt Nam
Quan hệ anh em
Khắp cả năm châu
Quan hệ làm ăn
Làm giàu chính đáng
Yêu chuộng hòa bình
Đẩy lùi chinh chiến
Đôi cánh Rồng Tiên
Không chỉ Việt Nam
Mà cùng thế giới
Nhân loại anh em
Cùng chung bọc trứng
Đại Đồng Nguồn Cội
Bọc trứng Âu Cơ
Việt Nam giờ đây
Việt Nam khác xưa
Cùng chung trách nhiệm
Lo cho ngôi nhà
Địa cầu năm châu
Cùng gieo, những hạt giống
Thiên Ý Cội Nguồn
Những công trình
Bảo vệ những Quyền
Tạo Hóa ban cho
Ai cũng như ai
Có Quyền sống
Có Quyền mưu cầu
Hạnh phúc Tự Do
Việt Nam luôn đổi mới
Không ngừng phát triển
Phát sáng khắp nơi nơi
Xóa tan bao u ám
Xóa tan, những lầm than
Cho đời luôn no ấm
Bao đời luôn ước mơ
Khó khăn vẫn bền chí
Gian nan vẫn bền lòng
Khổ vui sang sẻ sống
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
***
Đôi cánh Rồng Tiên
Đồng cùng bay lên
Tỏa hào quang
Ngân vang
Tiếng sấm trời nam
Non nước quê hương
Trời xanh gió lộng
Rồng Tiên sống dậy
Rồng Tiên bay lên
Dân Tộc Việt Nam
Quan hệ anh em
Khắp cả năm châu
Quan hệ làm ăn
Làm giàu chính đáng
Yêu chuộng hòa bình
Đẩy lùi chinh chiến
Đôi cánh Rồng Tiên
Không chỉ Việt Nam
Mà cùng thế giới
Nhân loại anh em
Cùng chung bọc trứng
Đại Đồng Nguồn Cội
Bọc trứng Âu Cơ
Việt Nam giờ đây
Việt Nam khác xưa
Cùng chung trách nhiệm
Lo cho ngôi nhà
Địa cầu năm châu
Cùng gieo, những hạt giống
Thiên Ý Cội Nguồn
Những công trình
Bảo vệ những Quyền
Tạo Hóa ban cho
Ai cũng như ai
Có Quyền sống
Có Quyền mưu cầu
Hạnh phúc Tự Do
Việt Nam luôn đổi mới
Không ngừng phát triển
Phát sáng khắp nơi nơi
Xóa tan bao u ám
Xóa tan, những lầm than
Cho đời luôn no ấm
Bao đời luôn ước mơ
Khó khăn vẫn bền chí
Gian nan vẫn bền lòng
Khổ vui sang sẻ sống
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
***
Việt Nam luôn đổi mới
Không ngừng phát triển
Phát sáng khắp nơi nơi
Xóa tan bao u ám
Xóa tan, những lầm than
Cho đời luôn no ấm
Bao đời luôn ước mơ
Khó khăn vẫn bền chí
Gian nan vẫn bền lòng
Khổ vui sang sẻ sống
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
Cùng ra sức dựng xây
Đại Đồng
Nguồn Cội anh em
Theo di chí Hùng Vương
Hạnh phúc khắp năm châu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s