LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 160 – ĐÃ KHÁC HÔM QUA

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
160
ĐÃ KHÁC HÔM QUA

Hôm qua hôm qua
Em chưa từng hiểu đạo
Em chưa từng
Tìm đọc kinh thơ
Em chỉ là
Con gái ngây thơ
Hôm nay hôm nay
Em là tín nữ
Thông hiểu lẽ trời
Trên đường đời
Dày dạn bước chân
Là người
Đang độ mùa xuân
Trào dâng sức sống
Không màng sống chết
Thi nhau độ đời
Dẫu hiểm nguy
Em không nề
Đem ánh sáng Cội nguồn
Đến với năm châu
Em hôm nay
Đã khác hôm qua
Vụt lớn lên
Như phù đổng
Suốt ngày đêm
Truyền giáo độ nhân
Đường về trời
Giờ đây thấy rõ
Cổng cửa trời
Đã mở rộng thênh
Em là
Cô gái Rồng Tiên
Niềm tin thắng lợi
Thôi thúc em lên đường
Dẫn dắt nhân loài
Về Nguồn
Những con thuyền
Lạc bến
Đang chờ Ta
Em là
Con cháu Vua Hùng
Đem tuổi xuân
Dân hiến cho đời
Giải phóng não phiền
Nô lệ vật chất
Nộ lệ Thần Quyền
Nộ lệ cúi luồn ngoại bang
Người con gái Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
***
Hôm qua hôm qua
Em chưa từng hiểu đạo
Em chưa từng
Tìm đọc kinh thơ
Em chỉ là
Con gái ngây thơ
Hôm nay hôm nay
Em là tín nữ
Thông hiểu lẽ trời
Trên đường đời
Dày dạn bước chân
Là người
Đang độ mùa xuân
Trào dâng sức sống
Không màng sống chết
Thi nhau độ đời
Dẫu hiểm nguy
Em không nề
Đem ánh sáng Cội nguồn
Đến với năm châu
Em hôm nay
Đã khác hôm qua
Vụt lớn lên
Như phù đổng
Suốt ngày đêm
Truyền giáo độ nhân
Đường về trời
Giờ đây thấy rõ
Cổng cửa trời
Đã mở rộng thênh
Em là
Cô gái Rồng Tiên
Niềm tin thắng lợi
Thôi thúc em lên đường
Dẫn dắt nhân loài
Về Nguồn
Những con thuyền
Lạc bến
Đang chờ Ta
Em là
Con cháu Vua Hùng
Đem tuổi xuân
Dân hiến cho đời
Giải phóng não phiền
Nô lệ vật chất
Nộ lệ Thần Quyền
Nộ lệ cúi luồn ngoại bang
Người con gái Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
***
Em là
Con cháu Vua Hùng
Đem tuổi xuân
Dân hiến cho đời
Giải phóng não phiền
Nô lệ vật chất
Nộ lệ Thần Quyền
Nộ lệ cúi luồn ngoại bang
Người con gái Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
Hôm qua u tối
Hôm nay đã khác đổi đời
Đổi cả tâm hồn
Dâng hiến cho đời tuổi xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s