PHƯỚC CẠN

PHƯỚC CẠN

Phước cạn rồi
Làm gì cũng thất bại
Phước đức nhiều
Làm trật cũng thành hay
Có phúc làm quan xưa nay
Vô phúc thường mãi trắng tay ăn mày
Phúc lộc cùng khắp đất trời
Nhưng mà muốn có phải thời tu nhân
Tu tâm tu tánh thiện gieo
Phúc Lộc tự đến mắn may tự vào
Phải đâu cầu cạnh được nào
Gieo nhân gặt quả luật trời xưa nay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s