LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 138 – CẢM ƠN NGƯỜI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
138
CẢM ƠN NGƯỜI

Nầy là tin vui
Nầy là nước non
Quê hương Việt Nam
Nay đã sáng ngời
Quốc Tổ trao truyền
Thiên Ý Cha Trời
Cứu thế độ nhân
Nầy là kinh thơ
Vua Hùng dày công
Suốt mấy mươi năm
Trao tặng cho đời
Tỏ chút tình
Đối với thế nhân
Tuy lời đơn sơ
Nhưng lời Thiên Ý
Thậm Thâm chân lý
Cam lồ
Dược liệu như lai
Quốc Tổ ra đi
Quốc Tổ trở về
Cứu vớt nhân loài
Mở rộng cửa trời
Đưa nhân loại hồi quy
Càng đọc kinh
Sao như tôi nghe
Trong lòng mến yêu
Đạo đã về
Trên khắp đất trời
Như tất cả
Xuân là ở đây
Tôi xin cảm ơn người
Cảm ơn Trời
Đã đem kinh giáo
Chân lý đến cho đời
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Ra công trao truyền
Vui thật là vui
Không quên ơn người
Gian khó
Suôt mấy mươi năm
Thế nhân
Gửi lời mến thương
Tâm tư tha thiết
Kính yêu Cha già
Công biển trời
Vài lời của thế nhân
Bao nhiêu yêu thương
Dành hết cho người
Khi xuân Đạo về
Quốc Đạo rực hồng ngày mai
***
Nầy là tin vui
Nầy là nước non
Quê hương Việt Nam
Nay đã sáng ngời
Quốc Tổ trao truyền
Thiên Ý Cha Trời
Cứu thế độ nhân
Nầy là kinh thơ
Vua Hùng dày công
Suốt mấy mươi năm
Trao tặng cho đời
Tỏ chút tình
Đối với thế nhân
Tuy lời đơn sơ
Nhưng lời Thiên Ý
Thậm Thâm chân lý
Cam lồ
Dược liệu như lai
Quốc Tổ ra đi
Quốc Tổ trở về
Cứu vớt nhân loài
Mở rộng cửa trời
Đưa nhân loại hồi quy
Càng đọc kinh
Sao như tôi nghe
Trong lòng mến yêu
Đạo đã về
Trên khắp đất trời
Như tất cả
Xuân là ở đây
Tôi xin cảm ơn người
Cảm ơn Trời
Đã đem kinh giáo
Chân lý đến cho đời
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Ra công trao truyền
Vui thật là vui
Không quên ơn người
Gian khó
Suôt mấy mươi năm
Thế nhân
Gửi lời mến thương
Tâm tư tha thiết
Kính yêu Cha già
Công biển trời
Vài lời của thế nhân
Bao nhiêu yêu thương
Dành hết cho người
Khi xuân Đạo về
Quốc Đạo rực hồng ngày mai
***
Cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Trao truyền ThiênÝ
Vui thật là vui
Không quên ơn người
Gian khó
Suôt mấy mươi năm
Thế nhân
Gửi lời mến thương
Tâm tư tha thiết
Kính yêu Cha già
Công biển trời
Vài lời của thế nhân
Bao nhiêu yêu thương
Dành hết cho người
Khi xuân Đạo về
Quốc Đạo rực hồng ngày mai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s