LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 137 – TÌNH YÊU ĐẸP MÃI

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
137
TÌNH YÊU ĐẸP MÃI

Tình yêu đôi ta
Đẹp tựa bài ca
Tình yêu đầu đời
Như những gon tàu
Tiếp nối cùng đi
Đi trong
Ánh nắng hoàng hôn
Đi trong mưa bão
Xuống lên dốc đèo
Tình vẫn đẹp
Chung tình gắng bó
Đường thủy chung
Muôn lối đều bền
Hò khoang
Ta hố khoang hò
Nắng chiều tỏa nhẹ
Con đò tình yêu
Tình yêu
Ôm lấy tình yêu
Hố khoang ta hố
Keo sơn chẳng lìa
Tình yêu vợ chồng
Tình yêu hợp hòa
Phai màu không phai
An vui
Chung sống cùng nhau
Tình non nghĩa nước
Xanh màu nước non
Vàng son
Cuộc sống vàng son
Ấm tình chung hiệp
Đầy vơi nghĩa tình
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
***
Tình yêu đôi ta
Đẹp tựa bài ca
Tình yêu đầu đời
Như những gon tàu
Tiếp nối cùng đi
Đi trong
Ánh nắng hoàng hôn
Đi trong mưa bão
Xuống lên dốc đèo
Tình vẫn đẹp
Chung tình gắng bó
Đường thủy chung
Muôn lối đều bền
Hò khoang
Ta hố khoang hò
Nắng chiều tỏa nhẹ
Con đò tình yêu
Tình yêu
Ôm lấy tình yêu
Hố khoang ta hố
Keo sơn chẳng lìa
Tình yêu vợ chồng
Tình yêu hợp hòa
Phai màu không phai
An vui
Chung sống cùng nhau
Tình non nghĩa nước
Xanh màu nước non
Vàng son
Cuộc sống vàng son
Ấm tình chung hiệp
Đầy vơi nghĩa tình
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
***
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
Chung chăng,
Chung gối chung lòng
Tưng bừng nở rộ
Xanh màu tình yêu
Hố khoang
Ta hố hò khoang
Ta hò ta hố hò khoang
Tình yêu đẹp mãi
Bài ca đầu đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s