LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 136 – VỢ CHỒNG

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
136
VỢ CHỒNG

Đến với nhau
Không duyên thời nợ
Như là định mệnh
Thành cặp thành đôi
Âm dương tương hiệp
Vạn vật sanh sôi
Nam nữ kết duyên
Sanh con cái lưu truyền
Xưa nay là thế
Nhân loài sanh sôi
Duyên tình ơi
Vợ chồng là vậy
Đi vào nhiệm vụ
Phụ Mẫu Phụ Thân
Ngôi trời thứ hai
Sống chung đôi
Đường trần chung hiệp
Gian khổ có nhau
Xây đắp tình yêu
Lần lần cao vót
Em là đất
Anh là cây
Rừng xanh phủ khắp
Hoa quả sum sê
Chín mộng tràn trề
Suối Nguồn tuôn mãi
Không bao giờ cạn
Chồng là chim
Vợ thêm đôi cánh
Cùng chung gánh vác
Chung sức chung xây
Hạnh phúc là đây
Đường trần chung lối
Cùng lui cùng tiến
Câu hò giọng hát
Sưởi ấm lòng trần
Em thương anh lối nói
Anh thương em dịu hiền
Đôi ta thỏa lòng
Đẹp dạ hai bên
Nắm tay nhau
Trên con đường hạnh phúc
Mở rộng tương lai
Nhìn ánh mặt trời lên
Tay anh mở lối
Tay em mở đường
Làm giàu cho tổ ấm
Làm giàu cho quê hương
Trăm năm hạnh phúc
Cháu con đầy nhà
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
***
Đến với nhau
Không duyên thời nợ
Như là định mệnh
Thành cặp thành đôi
Âm dương tương hiệp
Vạn vật sanh sôi
Nam nữ kết duyên
Sanh con cái lưu truyền
Xưa nay là thế
Nhân loài sanh sôi
Duyên tình ơi
Vợ chồng là vậy
Đi vào nhiệm vụ
Phụ Mẫu Phụ Thân
Ngôi trời thứ hai
Sống chung đôi
Đường trần chung hiệp
Gian khổ có nhau
Xây đắp tình yêu
Lần lần cao vót
Em là đất
Anh là cây
Rừng xanh phủ khắp
Hoa quả sum sê
Chín mộng tràn trề
Suối Nguồn tuôn mãi
Không bao giờ cạn
Chồng là chim
Vợ thêm đôi cánh
Cùng chung gánh vác
Chung sức chung xây
Hạnh phúc là đây
Đường trần chung lối
Cùng lui cùng tiến
Câu hò giọng hát
Sưởi ấm lòng trần
Em thương anh lối nói
Anh thương em dịu hiền
Đôi ta thỏa lòng
Đẹp dạ hai bên
Nắm tay nhau
Trên con đường hạnh phúc
Mở rộng tương lai
Nhìn ánh mặt trời lên
Tay anh mở lối
Tay em mở đường
Làm giàu cho tổ ấm
Làm giàu cho quê hương
Trăm năm hạnh phúc
Cháu con đầy nhà
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
***
Tay anh mở lối
Tay em mở đường
Làm giàu cho tổ ấm
Làm giàu cho quê hương
Trăm năm hạnh phúc
Cháu con đầy nhà
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
Thuận vợ thuận chồng
Biển đông tát cạn
Chồng ca vợ xướng
Sợ gì cách núi ngăn sông
Sỏi đá cũng thành cơm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s