LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 139 – BÍ BẦU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
139
BÍ BẦU

Nầy là lá thư
Đôi dòng tâm tư
Bí gửi cho Bầu
Nầy là xưa kia
Đã từng chung nhau
Sanh sống một giàn
Nầy là nắng mưa
Luôn kề nhau
Vui, khổ, sướng buồn
Nay Bí gởi
Mấy lời đến Bầu
Mang chút tình
Đồng Cội quê hương
Bầu đọc lá thư
Đơn sơ thân thiết
Văn chương đời thường
Nhìn dòng chữ Bí
Mà sao thương nhớ
Biến xa thần gần
Len lõi vào hồn
Sao như Bầu nghe
Trong lòng chơi vơi
Xuân đã về
Xuân đang về
Trên khắp nẻo đường
Trên giàn Bí đợi
Ngóng trông Bầu về
Cùng nhau
Giữ trọn lời thề
Một Giàn từng sống
Vui buồn có nhau
Bầu cảm ơn
Dòng thơ của Bí
Nồng ấm đến với Bầu
Vui thật là vui
Bí không quên
Luyến thương nồng ấm
Cảnh xa quê
Sương gió phương trời
Mỗi lần xuân về
Bí thường
Gửi thơ cho Bầu
Thật nhiều mến thương
Tâm tư thiết tha
Bầu hồi âm trở về
Vài lời thâm tình
Chúc mừng năm nay
Luôn mãi yêu đời
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
***
Nầy là lá thư
Đôi dòng tâm tư
Bí gửi cho Bầu
Nầy là xưa kia
Đã từng chung nhau
Sanh sống một giàn
Nầy là nắng mưa
Luôn kề nhau
Vui, khổ, sướng buồn
Nay Bí gởi
Mấy lời đến Bầu
Mang chút tình
Đồng Cội quê hương
Bầu đọc lá thư
Đơn sơ thân thiết
Văn chương đời thường
Nhìn dòng chữ Bí
Mà sao thương nhớ
Biến xa thần gần
Len lõi vào hồn
Sao như Bầu nghe
Trong lòng chơi vơi
Xuân đã về
Xuân đang về
Trên khắp nẻo đường
Trên giàn Bí đợi
Ngóng trông Bầu về
Cùng nhau
Giữ trọn lời thề
Một Giàn từng sống
Vui buồn có nhau
Bầu cảm ơn
Dòng thơ của Bí
Nồng ấm đến với Bầu
Vui thật là vui
Bí không quên
Luyến thương nồng ấm
Cảnh xa quê
Sương gió phương trời
Mỗi lần xuân về
Bí thường
Gửi thơ cho Bầu
Thật nhiều mến thương
Tâm tư thiết tha
Bầu hồi âm trở về
Vài lời thâm tình
Chúc mừng năm nay
Luôn mãi yêu đời
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
***
Bầu cảm ơn
Dòng thơ của Bí
Nồng ấm đến với Bầu
Vui thật là vui
Bí không quên
Luyến thương nồng ấm
Cảnh xa quê
Sương gió phương trời
Mỗi lần xuân về
Bí thường
Gửi thơ cho Bầu
Thật nhiều mến thương
Tâm tư thiết tha
Bầu hồi âm trở về
Vài lời thâm tình
Chúc mừng năm nay
Luôn mãi yêu đời
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
Hẹn ngày Bầu Bí gặp nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s