LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 140 – ĐÔNG TÀN RA ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
140
ĐÔNG TÀN RA ĐI

Sẽ có một ngày
Đông sẽ tàn
Đông chẳng còn chi
Lùi về quá khứ
Ra đi
Đông để lại đây
Nỗi lòng xơ xác
Cảnh đời đổ nát
Núi lở bùn sâu
Biết bao phen
Nhà trôi vật chết
Rồi xuân sẽ đến
Thay thế mùa Đông
Con nai nhảy nhót
Con chim ca hát
Gió bắc không còn
Gió nồm lại thổi
Quạt mát non sông
Sẽ có một ngày
Non nước bình yên
Không còn đông nữa
Lùi về quá khứ
Xuân đến
Xuân thay sắc áo
Không còn xơ xác
Đổi thịt da thay
Rồng bay phụng múa
Xóa tan nghèo đói
Hạnh phúc ấm no
Độc lập tự do
Đâu như mùa đông
Luôn là lạnh giá
Lạnh buốt tâm hồn
Không lúc nào yên
Có một ngày
Xuân đến Đông đi
Con chim ca hát
Con nai nhảy nhót
Sang giàu hạnh phúc
Vui sướng ấm no
Thái bình an lạc tự do
Không còn bi đát lâm li
***
Sẽ có một ngày
Đông sẽ tàn
Đông chẳng còn chi
Lùi về quá khứ
Ra đi
Đông để lại đây
Nỗi lòng xơ xác
Cảnh đời đổ nát
Núi lở bùn sâu
Biết bao phen
Nhà trôi vật chết
Rồi xuân sẽ đến
Thay thế mùa Đông
Con nai nhảy nhót
Con chim ca hát
Gió bắc không còn
Gió nồm lại thổi
Quạt mát non sông
Sẽ có một ngày
Non nước bình yên
Không còn đông nữa
Lùi về quá khứ
Xuân đến
Xuân thay sắc áo
Không còn xơ xác
Đổi thịt da thay
Rồng bay phụng múa
Xóa tan nghèo đói
Hạnh phúc ấm no
Độc lập tự do
Đâu như mùa đông
Luôn là lạnh giá
Lạnh buốt tâm hồn
Không lúc nào yên
Có một ngày
Xuân đến Đông đi
Con chim ca hát
Con nai nhảy nhót
Sang giàu hạnh phúc
Vui sướng ấm no
Thái bình an lạc tự do
Không còn bi đát lâm li
***
Sẽ có một ngày
Non nước bình yên
Không còn đông nữa
Lùi về quá khứ
Xuân đến
Xuân thay sắc áo
Không còn xơ xác
Đổi thịt da thay
Rồng bay phụng múa
Xóa tan nghèo đói
Hạnh phúc ấm no
Độc lập tự do
Đâu như mùa đông
Luôn là lạnh giá
Lạnh buốt tâm hồn
Không lúc nào yên
Có một ngày
Xuân đến Đông đi
Con chim ca hát
Con nai nhảy nhót
Sang giàu hạnh phúc
Vui sướng ấm no
Thái bình an lạc tự do
Không còn bi đát lâm li
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s