LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 141 – RA ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
141
RA ĐI

Rồi đến một ngày
Phải ra đi
Khi mãn kiếp trần
Hồn chẳng còn chi
Ngoài mang nghiệp chướng
Thiện thời siêu lên
Ác thời đọa xuống
Làm người
Trở lại mấy khi
Nghiệp ác đã mang
Luân hồi
Súc sanh ngạ quỷ
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Giàu sang phú quý
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Danh tước công hầu
Bỏ lại hết rồi
Của trần
Trả lại cho trần
Tay trắng khi đến
Trắng tay khi đi
Hạt bụi mảy lông
Không mang theo được
Sống đời tạm bợ
Sanh đến tử quy
Nhưng quy về đâu
Thiên đàng hay âm phủ
Nếu không thức tỉnh
Lạc mất đường về
Quê hương cõi trời
Rời xa vĩnh viễn
Để có một ngày
Đi vào hành trình
Khi mãn kiếp trần
Hành trang có sẵn
Thiên Ý mang theo
Ngay lúc nầy đây
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật,Thánh, tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
***
Rồi đến một ngày
Phải ra đi
Khi mãn kiếp trần
Hồn chẳng còn chi
Ngoài mang nghiệp chướng
Thiện thời siêu lên
Ác thời đọa xuống
Làm người
Trở lại mấy khi
Nghiệp ác đã mang
Luân hồi
Súc sanh ngạ quỷ
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Giàu sang phú quý
Còn gì đâu
Còn gì đâu
Danh tước công hầu
Bỏ lại hết rồi
Của trần
Trả lại cho trần
Tay trắng khi đến
Trắng tay khi đi
Hạt bụi mảy lông
Không mang theo được
Sống đời tạm bợ
Sanh đến tử quy
Nhưng quy về đâu
Thiên đàng hay âm phủ
Nếu không thức tỉnh
Lạc mất đường về
Quê hương cõi trời
Rời xa vĩnh viễn
Để có một ngày
Đi vào hành trình
Khi mãn kiếp trần
Hành trang có sẵn
Thiên Ý mang theo
Ngay lúc nầy đây
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật,Thánh, tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
***
Sanh đến tử quy
Nhưng quy về đâu
Thiên đàng hay âm phủ
Nếu không thức tỉnh
Lạc mất đường về
Quê hương cõi trời
Rời xa vĩnh viễn
Để có một ngày
Đi vào hành trình
Khi mãn kiếp trần
Hành trang có sẵn
Thiên Ý mang theo
Ngay lúc nầy đây
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật, Thánh, Tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
Nhận Tổ quy Tông
Kinh thơ bầu bạn
Truyền kinh tận độ
Phước báo vô biên
Thành Phật, Thánh, Tiên,
Trở lại cõi trời
Không còn sanh tử luân hồi
Mãi mãi an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s