LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 142 – NAY CON LẠI VỀ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
142
NAY CON LẠI VỀ

Vô lượng kiếp
Luân hồi đọa lạc
Nay con về
Nhận Tổ Quy Tông
Được ôm ấp
Trong vòng tay của Mẹ
Cũng không còn
Cánh sáng ngóng chiều trông
Van cầu xin
Với những người xa lạ
Chẳng được gì
Tay trắng mãi trắng tay
Con lại về đây
Mãi đi theo chân Mẹ
Bước đường đời
Con bên cạnh người Cha
Ôi dòng sông Nguồn Cội
Ôi dòng sống Ông Cha
Dòng sông thiên
Dòng sông vũ trụ
Tắm một lần
Sạch bụi trần nhơ
Ôi con sông Nguồn Cội
Ôi con sông Nguồn Cội
Dòng sông đẹp lành
Sông quê trời bao bọc
Khắp tầng trời an vui
Ôi con sông quê
Con sông quê
Quê thiên đàng cực lạc
Sông Cội Nguồn
Sông Tổ Sông Tông
Con sông quê
Quê Thánh, Thần, Tiên, Phật
Đến sông rồi
Thời có cả
Ánh mùa xuân
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
***
Vô lượng kiếp
Luân hồi đọa lạc
Nay con về
Nhận Tổ Quy Tông
Được ôm ấp
Trong vòng tay của Mẹ
Cũng không còn
Cánh sáng ngóng chiều trông
Van cầu xin
Với những người xa lạ
Chẳng được gì
Tay trắng mãi trắng tay
Con lại về đây
Mãi đi theo chân mẹ
Bước đường đời
Con bên cạnh người cha
Ôi dòng sông Nguồn Cội
Ôi dòng sống Ông Cha
Dòng sông thiên
Dòng sông vũ trụ
Tắm môt lần
Sạch bụi trần nhơ
Ôi con sông Nguồn Cội
Ôi con sông Nguồn Cội
Dòng sông đẹp lành
Sông quê trời bao bọc
Khắp tầng trời an vui
Ôi con sông quê
Con sông quê
Quê thiên đàng cực lạc
Sông Cội Nguồn
Sông Tổ Sông Tông
Con sông quê
Quê Thánh, Thần, Tiên, Phật
Đến sông rồi
Thời có cả
Ánh mùa xuân
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
***
Ôi con sông quê
Con sông quê
Quê thiên đàng cực lạc
Sông Cội Nguồn
Sông Tổ Sông Tông
Con sông quê
Quê Thánh, Thần, Tiên, Phật
Đến sông rồi
Thời có cả
Ánh mùa xuân
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
Dòng sông Trời
Dòng sông Tổ sông Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s