LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 143 – TỰ TẠI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
143
TỰ TẠI

Đời ta dạo
Đạo ta đi
Giữa dòng trần tục
Không chi bận lòng
Ta luôn vững mạnh
Vì Cội Nguồn ta nương
Sống vững Gốc
Nên cành tươi tốt
Không rời Nguồn
Hạnh phúc đời ta
Cuộc đời mùa xuân
Ới a
Nắm vững tay chèo
Đi trong sóng lớn
Vượt đèo trèo non
Ới a
Khoang nhặt hò khoang
Tốt đời đẹp đạo
Tính tang tang tình
Nhìn bể trần
Như đất bằng
Thản nhiên ta bước
Xa gần gần xa
Nghe cuộc đời
Nghe tâm hồn
Phúc lên chồi
Đức bừng nở hoa
Ới a
Tự tại an vui
Tính tang
Niết bàn tại thế
Ới a thanh nhàn
Chân Tâm
Chân Tánh vững vàng
Đạo đời, đời đạo
Song hành ta đi
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
***
Đời ta dạo
Đạo ta đi
Giữa dòng trần tục
Không chi bận lòng
Ta luôn vững mạnh
Vì Cội Nguồn ta nương
Sống vững Gốc
Nên cành tươi tốt
Không rời Nguồn
Hạnh phúc đời ta
Cuộc đời mùa xuân
Ới a
Nắm vững tay chèo
Đi trong sóng lớn
Vượt đèo trèo non
Ới a
Khoang nhặt hò khoang
Tốt đời đẹp đạo
Tính tang tang tình
Nhìn bể trần
Như đất bằng
Thản nhiên ta bước
Xa gần gần xa
Nghe cuộc đời
Nghe tâm hồn
Phúc lên chồi
Đức bừng nở hoa
Ới a
Tự tại an vui
Tính tang
Niết bàn tại thế
Ới a thanh nhàn
Chân Tâm
Chân Tánh vững vàng
Đạo đời, đời đạo
Song hành ta đi
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
***
Ới a
Tự tại an vui
Tính tang
Niết bàn tại thế
Ới a thanh nhàng
Chân Tâm
Chân Tánh vững vàng
Đạo đời, đời đạo
Song hành ta đi
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
Đời ta dạo
Đạo Ta đi
Cuội Nguồn không bỏ
An vui cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s