LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 144 – NHỮNG NGƯỜI CON

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
144
NHỮNG NGƯỜI CON

Về Nguồn đi
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi
Đường sanh tử chấm dứt
Cố lên con
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo
Cũng đến hồi chung cuộc
Mãn kiếp trần
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý Trời
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời
Đường hạnh phúc con đi
Đời trong đạo
Con thản nhiên con bước
Nầy con hỡi
Những người con thuận hiếu
Những người con
Đẹp nhất của thời nay
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
***
Về Nguồn đi
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi
Đường sanh tử chấm dứt
Cố lên con
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo
Cũng đến hồi chung cuộc
Mãn kiếp trần
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý Trời
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời
Đường hạnh phúc con đi
Đời trong đạo
Con thản nhiên con bước
Nầy con hỡi
Những người con thuận hiếu
Những người con
Đẹp nhất của thời nay
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
***
Về đi con
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời
Đường hạnh phúc con đi
Đời trong đạo
Con thản nhiên con bước
Nầy con hỡi
Những người con thuận hiếu
Những người con
Đẹp nhất của thời nay
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Những người con
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Những con trời
Không rời Nguồn
Phật, Thánh, Thần, Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s