LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 145 – VỀ NGUỒN ĐI BẠN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
145
VỀ NGUỒN ĐI BẠN

Về Nguồn đi bạn
Về Cội Nguồn
Đi nhân loại anh em
Không tốn cái chi
Chỉ nhận lại Tổ Tông
Nơi sanh ra
Tiểu Linh Hồn chúng ta
Cũng như sanh ra
Tiểu thiên vũ trụ
Xác thân con người
Về Cội Nguồn
Là về với ngôi nhà vũ trụ
Mà Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai tạo lập nên
Với ngôi nhà rộng lớn
Tam thiên đại thiên thế giới
Hai mươi tám tầng trời
Thất sơn châu báu
Nhật, Nguyệt, Tinh Tú
Thiên Hà Ngân Hà
Bốn cõi trần gian
Thiên đàng địa phủ
Về Nguồn
Là làm chủ tất cả
Kế thừa những gì
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai dựng tạo lập
Hưởng mãi
Không bao giờ hết
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
***
Về Nguồn đi bạn
Về Cội Nguồn
Đi nhân loại anh em
Không tốn cái chi
Chỉ nhận lại Tổ Tông
Nơi sanh ra
Tiểu Linh Hồn chúng ta
Cũng như sanh ra
Tiểu thiên vũ trụ
Xác thân con người
Về Cội Nguồn
Là về với ngôi nhà vũ trụ
Mà Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai tạo lập nên
Với ngôi nhà rộng lớn
Tam thiên đại thiên thế giới
Hai mươi tám tầng trời
Thất sơn châu báu
Nhật, Nguyệt, Tinh Tú
Thiên Hà Ngân Hà
Bốn cõi trần gian
Thiên đàng địa phủ
Về Nguồn
Là làm chủ tất cả
Kế thừa những gì
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai dựng tạo lập
Hưởng mãi
Không bao giờ hết
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
***
Về Nguồn
Là làm chủ tất cả
Kế thừa những gì
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Khai dựng tạo lập
Hưởng mãi
Không bao giờ hết
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
Về Nguồn đi
Năm màu da nhân loại anh em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s