CÓ GÌ BẰNG

CÓ GÌ BẰNG

Có gì bằng, nước non, non với nước
Cũng từ đây, bao khí phách ra đời
Nơi sản sanh, những anh hùng bất khuất
Vượt tầng mây, luôn tỏa sáng ngời ngời
Một Địa Long, như rồng bay phụng múa
Núi sông mây, luôn hướng đến mặt trời
Cây hoa lá, gió rừng vang tiếng hát
Về Nguồn rồi, ngở lạc đến bồng lai
Đường đẹp nhất, vẫn là đường hạnh phúc
Đời nở hoa, luôn vững Gốc đắp xây
Nước còn Nguồn, nước mãi thường sung túc
Triệu bàn tay, luôn nắm lấy bàn tay
Ôi quê hương, mãi vang lên điệp khúc
Giống Tiên Rồng, cùng sãi cánh cùng bay
Có gì bằng, niềm thiêng liêng Tổ Quốc
Đất cùng người, luôn gắng bó đẹp thay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s