CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Khi làm gì, cũng gặp xui xẻo.
Tai họa thường ập đến
Thì nên biết
Phước đức đã cạn
Nên trở về Nguồn Cội
Nương tựa Cha Trời Mẹ Trời
Truyền kinh thơ độ đời
Phục hồi lại phúc đức
Thời mọi sự tai qua nạn khỏi
Sự may mắn, sẽ đến
Làm đâu được đó
An vui hạnh phúc trở lại
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s