VỀ NGUỒN ĐI BẠN

VỀ NGUỒN ĐI BẠN

Về Cội Nguồn đi bạn, về Cội Nguồn đi nhân loại anh em, về Cội Nguồn không tốn cái chi. Chỉ nhận lại Tổ Tông Ông Cha, nơi sanh ra Tiểu Linh Hồn chúng ta, và Nhân Loại con người.
Về Cội Nguồn: Là về với ngôi nhà vũ trụ, mà Tổ Tiên Khai Hóa Tạo lập lên.
– Với ngôi nhà chung rộng lớn, 28 tầng trời, thất sơn châu báu, làm chủ Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Làm chủ Nhật, Nguyệt, Tinh Tú. Thiên Hà Ngân Hà.
– Với ngôi nhà vũ trụ, rộng lớn ấy tự do vui chơi thỏa thích.
– Về Cội Nguồn là đi vào làm chủ sanh tử, an vui tự tại.
*- Lạc Cội lạc Nguồn sống bơ vơ đắm chìm trong sanh tử, mãi là con rối trên sân khấu trò đời vô thường. Có rồi lại mất, phí sức vô lượng ức kiếp rốt cùng thời chẳng có cái chi. Bao căn tật phiền não sanh ra dẫn dắt chúng ta đi vào luân hồi đọa đày sanh tử. Thân xác tạm mượn cũng chẳng yên, hàng trăm thứ bệnh làm cho chúng ta lao tâm khổ tứ, hết kiếp nầy đến kiếp khác.
– Hãy về với Cội Nguồn bạn nhé, về Nguồn đi thôi nhân loại anh em. Nhận lại Tổ Tông. Làm chủ vũ trụ, làm chủ sanh tử. Thừa kế những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời khai dựng tao lập lên. Hưởng mãi Tài Lộc, Phúc Đức, Trường Thọ không bao giờ hết.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s