VỀ NGUỒN NEO ĐẬU

VỀ NGUỒN NEO ĐẬU

Ta lặng lẽ nhìn đời
Nhìn cuộc thế vô thường
Giữa được mất cõi trần
Lòng miên man suy nghĩ
Quán trọ dừng chân nghỉ
Đến lúc phải ra đi
Thuyền không bến về đâu
Lênh đênh trong số kiếp
Bèo dạt nước mãi trôi
Thế nhân là như thế
Về đâu biết về đâu
Muốn qua bờ cánh giác
Về Nguồn neo đậu bình an
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s