KHÓ TÌM NGUỒN VUI

KHÓ TÌM NGUỒN VUI

Mất Nguồn mới thấy sai lầm
Mới hay rời Cội khó tìm nguồn vui
Bình yên giữa chốn bể dâu
Vững Nguồn vững Cội mới cao cuộc đời
Định Luật cũng đã chỉ rồi
Còn Nguồn còn Cội mãi thời bình yên
Bỏ Nguồn lìa Cội ra Ma
Bỏ Ông Quốc Tổ nước nhà điêu linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s