THIỆN NGHIỆP RẤT CẦN

THIỆN NGHIỆP RẤT CẦN

Đời người có được bao lâu
Thế mà ghềnh thác long đong cuộc đời
Cái lo, lo đứng lo ngồi
Lo năm lo tháng cả đời vẫn lo
Đến khi nhắm mắt xuôi tay
Thứ mà có được phải đâu bạc tiền
Mà là nghiệp thiện rất cần
Mang theo gặt hái phúc phần siêu sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s