LỐI SỐNG VI DIỆU

LỐI SỐNG VI DIỆU

Sống có Nguồn, cho đời luôn xanh tốt
Sống có Cội, cho nhánh lá đơm bông
Sống mỉm cười, với bao điều tai họa
Sống là động, nhưng lòng bất động, như không
Tâm tự nhiên, giữa dòng đời vạn biến
Như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s