LẠC LỐI LẦM SAI

LẠC LỐI LẦM SAI

Lạc Nguồn lạc lối lầm sai
Mất Gốc mới biết họa tai trùng trùng
Đành rằng cuộc sống ở đời
Vươn ra để sống. phải thời vững chân
Chân là chân bản chân tâm
Vững rồi cùng lá vươn ra cùng đời
Đừng vì hướng ngoại quên Nguồn
Lìa xa bổn Gốc đi vào ngã nghiêng
Đừng vì lợi ích cá nhân
Bỏ Nguồn lìa Cội nát tan cơ đồ
Muốn cho non nước yên bình
Cháu con quy kính tôn thờ Cha Ông
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Móng nền kiên cố vững yên nước nhà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s