LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 105 – DŨNG CẢM LÊN ANH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
105
DŨNG CẢM LÊN ANH

Dũng cảm lên anh
Kìa trống đồng dục thức
Ngàn khơi tỏa sáng
Dũng cảm lên anh
Vì quê hương non nước
Xả thân mình
Cho Tổ Quốc quyết sinh
Vì bổn phận cháu con
Tiếp nối
Di chí Cha Ông
Bảo vệ nước non
Ôi Việt Nam
Ôi tháng ngày nung nấu
Lửa hiếu Trung
Tỏa sáng bừng bừng
Khơi dậy hào hùng
Sấm dậy nơi nơi
Mỗi lời dạy Cha Ông
Luôn là quý hóa
Mỗi lời truyền bá
Cứu sống quê hương
Đem lại màu xanh
Cho Tổ quốc
Dũng cảm lên anh
Dũng cảm lên anh
Thuở xa xưa
Khai dựng nước non
Toàn dân
Điều khai sơn
Phá thạch lập công
Núi rừng xanh
Cũng biến thành đồng rộng
Cò bay thẳng cánh
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
***
Dũng cảm lên anh
Kìa trống đồng dục thức
Ngàn khơi tỏa sáng
Dũng cảm lên anh
Vì quê hương non nước
Xả thân mình
Cho Tổ Quốc quyết sinh
Vì bổn phận cháu con
Tiếp nối
Di chí Cha Ông
Bảo vệ nước non
Ôi Việt Nam
Ôi tháng ngày nung nấu
Lửa hiếu Trung
Tỏa sáng bừng bừng
Khơi dậy hào hùng
Sấm dậy nơi nơi
Mỗi lời dạy Cha Ông
Luôn là quý hóa
Mỗi lời truyền bá
Cứu sống quê hương
Đem lại màu xanh
Cho Tổ quốc
Dũng cảm lên anh
Dũng cảm lên anh
Thuở xa xưa
Khai dựng nước non
Toàn dân
Điều khai sơn
Phá thạch lập công
Núi rừng xanh
Cũng biến thành đồng rộng
Cò bay thẳng cánh
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
***
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
Thời nay con cháu
Tinh thần bực sáng
Là sáng cả
Đất trời non nước Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s