LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 104 – DŨNG CẢM LÊN EM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
104
DŨNG CẢM LÊN EM

Dũng cảm lên em
Cội Nguồn dựng xây
Khơi dậy
Tinh thần truyền thống
Khơi càng nhiều
Càng thêm ấm tình nước non
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Hồn thiên sông núi
Có trong trận chiến
Có Cha Trời
Chỉ lối kinh thơ
Ôi Việt Nam
Biết bao giờ thoát ngục
Lửa bạo tàn
Còn rợp bóng quê hương
Yêu đất nước
Không thể lặng im
Nín thinh luồn cúi
Ta vùng lên
Như sóng dữ đại dương
Vũ khí chúng ta
Tuy không là nguyên tử
Nhưng mạnh hơn
Nguyên tử gấp vạn lần
Văn, thơ, triết, truyện
Cuồng phong
Sử, kinh sấm nổ
Rung rinh đất trời
Gốc vững Nguồn còn
Thiên, Địa, Nhơn hợp rồi
Sức mạnh năm nghìn năm
Sức mạnh toàn dân
Đoàn kết chung tay
Sức mạnh vô biên
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Cứu nước cứu non
Thoát khỏi
Ách thống trị ngoại xâm
Sức mạnh làm nên nghiệp lớn
Vung gươm trời
Ta loại bỏ yêu tinh
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
***
Dũng cảm lên em
Cội Nguồn dựng xây
Khơi dậy
Tinh thần truyền thống
Khơi càng nhiều
Càng thêm ấm tình nước non
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Hồn thiên sông núi
Có trong trận chiến
Có Cha Trời
Chỉ lối kinh thơ
Ôi Việt Nam
Biết bao giờ thoát ngục
Lửa bạo tàn
Còn rợp bóng quê hương
Yêu đất nước
Không thể lặng im
Nín thinh luồn cúi
Ta vùng lên
Như sóng dữ đại dương
Vũ khí chúng ta
Tuy không là nguyên tử
Nhưng mạnh hơn
Nguyên tử gấp vạn lần
Văn, thơ, triết, truyện
Cuồng phong
Sử, kinh sấm nổ
Rung rinh đất trời
Gốc vững Nguồn còn
Thiên, Địa, Nhơn hợp rồi
Sức mạnh năm nghìn năm
Sức mạnh toàn dân
Đoàn kết chung tay
Sức mạnh vô biên
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Cứu nước cứu non
Thoát khỏi
Ách thống trị ngoại xâm
Sức mạnh làm nên nghiệp lớn
Vung gươm trời
Ta loại bỏ yêu tinh
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
***
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Cứu nước cứu non
Thoát khỏi
Ách thống trị ngoại xâm
Sức mạnh làm nên nghiệp lớn
Vung gươm trời
Ta loại bỏ yêu tinh
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
Sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh bách chiến bách thắng
Non nước Thánh
Lạc Hồng vinh hoa
Dậy sóng âu ca
Dũng cảm lên em
Dũng cảm lên em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s