LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 103 – MUÔN ĐỜI GIÀU SANG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
103
MUÔN ĐỜI GIÀU SANG

Sống cuộc sống,
Gieo nhân tích đức
Thời mai sau,
Không sức mà ăn
Tai bay
Họa gửi biến xa
Tài lộc kéo đến
Làm ra bạc tiền
Đức càng nhiều,
Muốn gì được nấy
Đức càng cao,
Phước lớn làm quan
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Vậy mới biết,
Ở hiền tích đức
Là giàu sang,
Bậc nhất trên đời
Mãn trần
Hồn được về trời
Gia đình con cái
Sang giàu bình yên
Cả đời
Còn lại truyền kinh
Tu nhân tích đức
Gieo nhân tháng ngày
Gắng sức
Tích đức từng giờ
Sang giàu đạo đức,
Muôn đời giàu sang
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
***
Sống cuộc sống,
Gieo nhân tích đức
Thời mai sau,
Không sức mà ăn
Tai bay
Họa gửi biến xa
Tài lộc kéo đến
Làm ra bạc tiền
Đức càng nhiều,
Muốn gì được nấy
Đức càng cao,
Phước lớn làm quan
Dẫu tiền
Của cải như non
Sống mà ác đức
Trắng tay mấy hồi
Vậy mới biết,
Ở hiền tích đức
Là giàu sang,
Bậc nhất trên đời
Mãn trần
Hồn được về trời
Gia đình con cái
Sang giàu bình yên
Cả đời
Còn lại truyền kinh
Tu nhân tích đức
Gieo nhân tháng ngày
Gắng sức
Tích đức từng giờ
Sang giàu đạo đức,
Muôn đời giàu sang
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
***
Cả đời
Còn lại truyền kinh
Tu nhân tích đức
Gieo nhân tháng ngày
Gắng sức
Tích đức từng giờ
Sang giàu đạo đức,
Muôn đời giàu sang
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
Tái sanh
Dù ở nơi đâu
Quyền huy bật nhất
Đứng đầu không sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s