KHÔNG MÊ THỜI LÀ GÌ

KHÔNG MÊ
THỜI LÀ GÌ

Giàu như núi
Mãn kiếp trần
Chẳng mang theo
Dù chỉ là mảy lông sợi tóc
Nói cho cùng
Xác mất rồi
Hồn chẳng có cái chi
Vì còn mê
Nên lòng tham, tham mãi
Khi tỉnh rồi
Thời buông bỏ
Để nhẹ gánh ra đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s