CÁI LO VÔ ÍCH

CÁI LO VÔ ÍCH

Cái chết kia, nào ai tránh khỏi
Thế lắm người, sợ chết mới hay
Lo đêm chưa hết lại lo ngày
Lo cho mấy, rồi mãn trần cũng chết
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s