LONG HOA THI TẬP CA- NHẠC – 106 – ĐÔNG TÀN XUÂN ĐẾN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
106
ĐÔNG TÀN
XUÂN ĐẾN

Trời đông gần tàn
Xuân điểm nở hoa
Xuân tiễn
Rét buốt rét da về trời
Xuân tiễn Đông
Xuân đi vào đời,
Tâm tư sáng ngời nở hoa
Xuân mang về
Với luồn hơi ấm tràn qua
Thời gian trôi nhanh
Thời gian qua mau
Xuân nói rằng
Đông còn luyến lưu chi
Trở gót bâng khuâng
Đông hết thời
Nỗi buồn ra đi
Ém luyện trời xa
Mừng xuân vừa đến
Mai kia vừa lòng
Rực rỡ sắc hoa
Gió đông lại nồm
Lùa về phương bắc
Đông càng biến mất
Rét càng đi xa
Trăm hoa
Đua nở những ước ao
Thơm mùi mật ngọt
Đồng tâm đồng lòng
Nụ Mai chờ đợi
Xuân đã hỏi thăm
Đã cách một năm
Tình cũ nghĩa xưa
Giờ đây gặp lại
Đi vào ngày hội
Chấm dứt
Giá rét tối tăm
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
***
Trời đông gần tàn
Xuân điểm nở hoa
Xuân tiễn
Rét buốt rét da về trời
Xuân tiễn Đông
Xuân đi vào đời,
Tâm tư sáng ngời nở hoa
Xuân mang về
Với luồn hơi ấm tràn qua
Thời gian trôi nhanh
Thời gian qua mau
Xuân nói rằng
Đông còn luyến lưu chi
Trở gót bâng khuâng
Đông hết thời
Nỗi buồn ra đi
Ém luyện trời xa
Mừng xuân vừa đến
Mai kia vừa lòng
Rực rỡ sắc hoa
Gió đông lại nồm
Lùa về phương bắc
Đông càng biến mất
Rét càng đi xa
Trăm hoa
Đua nở những ước ao
Thơm mùi mật ngọt
Đồng tâm đồng lòng
Nụ Mai đợi chờ
Xuân đến hỏi thăm
Đã cách một năm
Tình cũ nghĩa xưa
Giờ đây gặp lại
Đi vào ngày hội
Chấm dứt
Giá rét tối tăm
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
***
Rét càng đi xa
Trăm hoa
Đua nở những ước ao
Thơm mùi mật ngọt
Đồng tâm đồng lòng
Nụ Mai đợi chờ
Xuân đến hỏi thăm
Đã cách một năm
Tình cũ nghĩa xưa
Giờ đây gặp lại
Đi vào ngày hội
Chấm dứt
Giá rét tối tăm
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
Mây trời nắng gió
Vầy hội vui xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s