BƯỚC TU HÀNH

BƯỚC TU HÀNH

Bước chân lặng lẽ, bước tu hành
Ngắm trời ngắm đất, ngắm trăng thanh
Ngắm sông ngắm suối, mây từng đám
Luôn nở nụ cười, với Tâm Không
Cảnh trần ngắm cảnh, không sanh ý
Trong sáng như gương, ảnh có không
Tự nhiên thanh tịnh, bao trùm khắp
Muốn có thời có, muốn không thời không
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s