LỐI TU KHOA HỌC

LỐI TU KHOA HỌC

Với lối tu trở về Cội Nguồn, là lối tu khoa học không rời xa thực tế, đời đạo cũng chỉ là một, đời trong đạo, đạo trong đời. Lối tu giải thoát rốt ráo, giải thoát nô lệ Thần Quyền, giải thoát nô lệ Kiến Thức, giải thoát nô lệ Vật Chất, giải thoát nô lệ Ngoại Xâm, đi đến an vui cực lạc, ngay trong chốn phàm trần nầy. Cuộc sống trong lành bình an hạnh phúc.
– Lối tu về Nguồn là lối tu không những là lối tu khoa học, mà còn đầy lý tính nhân văn. Lối tu Gốc Vững tốt lá xanh cành. Lối tu còn Nguồn phúc đức không bao giờ cạn.
– Cho nên trở về Nguồn là trở về Phúc, Đức, Tài, Lộc, đi vào cảnh giới đại phú do Thiên. Lối tu về Nguồn là lối tu thượng đẳng làm cho cuộc sống an vui. Dân giàu nước mạnh, thái bình an lạc. Lối tu trở về Cội Nguồn, hay còn gọi là lối tu đi trên con đường mùa xuân. Lối tu không gì tốt đẹp hơn nữa. Đi trên con đường Mùa Xuân là đi trên con đường chủ nghĩa Đại Đồng, chủ nghĩa đỉnh cao của Nhân Loại con người.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s