ĐỨNG ĐÓ MÀ CHI

ĐỨNG ĐÓ MÀ CHI

Em trông chờ những gì
Giữa cõi trần u tối
Cuộc sống như hấp hối
Dẫy đầy những thảm thê
Em đứng đó mà chi
Cuộc đời như chớp mắt
Con thuyền khi rời bến
Thuyền biết phải về đâu
Lạc loài khổ biết bao
Nơi cõi trời thiên giới
Quê hương toàn châu báu
Nơi chúng ta quay về
Đi theo con đường lành
Kìa Cội Nguồn tỏa sáng
Em đứng đó mà chi
Em trông chờ những gì
Giữa cõi trần u tối
Rồng Tiên đà phất phới
Em đứng đó mà chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s