LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 96 – XIN CẢM ƠN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
96
XIN CẢM ƠN

Xin cảm ơn
Những người
Truyền giáo độ nhân
Tháng ngày
Luôn mãi truyền kinh
Sống chẳng màng
Danh lợi nhục vinh
Ôi tôn quý
Các Thầy đáng kính
Xin đa tạ
Công sức công ơn
Chúng con là những
Tâm hồn bé bỏng
Những tâm hồn
Lạc lõng bơ vơ
Nơi cõi trần
Mờ mịt tăm tối
Lời ru
Cảm dỗ điêu linh
Sống đời buồn tênh
Vô thường
Xoay chuyển đau thương
Tôi xin cảm ơn
Lời kinh
Truyền bá độ nhân
Khai mở tâm linh
Ra khỏi tối tăm
Xin đa tạ
Biết ơn các Thầy
Rưới cam lồ
Cứu vớt Hồn Linh
Những lời kinh
Chuyển tải không ngừng
Thấm sâu lòng người
Làm cho đời
Nở hoa ân tình
Giữa quê hương mình
Sống yên lành
Hạnh phúc an vui
Ôi sung sướng
Thấm nhuần chân lý
Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn
Các Thầy ân nhân
Tháng ngày miệt mài
Luôn mãi truyền kinh
Gian khổ khó khăn
Chẳng kể bản thân
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
***
Xin đa tạ
Biết ơn các Thầy
Rưới cam lồ
Cứu vớt Hồn Linh
Những lời kinh
Chuyển tải không ngừng
Thấm sâu lòng người
Làm cho đời
Nở hoa ân tình
Giữa quê hương mình
Sống yên lành
Hạnh phúc an vui
Ôi sung sướng
Thấm nhuần chân lý
Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn
Các Thầy ân nhân
Tháng ngày miệt mài
Luôn mãi truyền kinh
Gian khổ khó khăn
Chẳng kể bản thân
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
***
Ôi sung sướng
Thấm nhuần chân lý
Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn
Các Thầy ân nhân
Tháng ngày miệt mài
Luôn mãi truyền kinh
Gian khổ khó khăn
Chẳng kể bản thân
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
Vì nhân loại anh em
Cuộc đời cống hiến hi sinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s