ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

Mỗi người sanh ra, không ai là không có Lương Tâm. Chính Lương Tâm giúp cho con người sống tốt. Người sống về Nội Tâm, thường hay nhận biết được Lương Tâm của chính mình, nên ít sai phạm tội lỗi.
– Những người chạy theo ngoại cảnh, chạy theo vật chất, chạy theo sự mong cầu. Thường là không nhìn nhận ra Lương Tâm của mình, mà còn hành động trái ngược lại Lương Tâm, gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi.
– Nói đến Chân Tâm Chân Tánh, thời không Thiện cũng không Ác. Chỉ là Chân Tâm Chân Tánh tự nhiên.
– Nhưng nói đến Lương Tâm thời là Chân Thiện tự nhiên Thiên Tánh vốn có của Trời, có trong mỗi Linh Hồn con người.
– Vì vậy Chân Tâm Chân Tánh Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt, sanh ra Ý Thức. Nhưng không Nhận Thức được Lương Tâm. Đánh mất Lương Tâm thời khởi TâmÝ đi vào tội lỗi ngay. Kết cấu thành nghiệp ác liền đi vào sa đọa luân hồi khốn khổ.
– Nhận biết được như thế chính là đỉnh cao của Trí Tuệ. Huệ Quang tỏa sáng hà sa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s