LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 87 – THƯƠNG THAY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
87
THƯƠNG THAY

Ôi những lúc
Một thời óng ả
Gốc mất rồi
Tơi tả lá cành
Vùi trong nắng gió
Hết còn tốt xanh
Nguồn đã mất
Nước thời cạn kiệt
Kiếp cá đời
La liệt chết khô
Cái thời
Cuộc sống tam vô
Đến hồi lạnh lẻo
Ngẫn ngơ cuộc trần
Phước đã hết
Chức quyền rụng lá
Lộc không còn
Cọng rác cũng đi tiêu
Nhân nào
Quả nấy xưa nay
Luật Trời là thế
Mấy ai thoát cùng
Ác đã gieo
Cheo leo tai họa
Thiện không làm
Sa đọa âm u
Nên hư
Đều ở lòng ta
Ác gieo thời khó
Bước qua mây mù
Đời mất Gốc
Lấy gì tươi tốt
Thờ ngoại bang
Đội lớp nghĩa nhân
Khó mong
Tươi tốt bản thân
Rơi vào khốn khó
Hết mong yên bình
Muốn qua sông
Con đò phải có
Đi trong đêm
Ánh sáng phải tìm
Đường trần
Bể khổ mịt mùng
Không nơi nương tựa
Lấy gì vững yên
Lòng hướng ngoại
Dệt lên thảm cảnh
Nguồn xa rồi
Thê thảm chông gai
Một thời
Óng ả tiêu bay
Lạc Nguồn bỏ Cội
Vận may không còn
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
***
Cái thời
Cuộc sống tam vô
Đến hồi lạnh lẻo
Ngẫn ngơ cuộc trần
Phước đã hết
Chức quyền rụng lá
Lộc không còn
Cọng rác cũng đi tiêu
Nhân nào
Quả nấy xưa nay
Luật Trời là thế
Mấy ai thoát cùng
Ác đã gieo
Cheo leo tai họa
Thiện không làm
Sa đọa âm u
Nên hư
Đều ở lòng ta
Ác gieo thời khó
Bước qua mây mù
Đời mất Gốc
Lấy gì tươi tốt
Thờ ngoại bang
Đội lớp nghĩa nhân
Khó mong
Tươi tốt bản thân
Rơi vào khốn khó
Hết mong yên bình
Muốn qua sông
Con đò phải có
Đi trong đêm
Ánh sáng phải tìm
Đường trần
Bể khổ mịt mùng
Không nơi nương tựa
Lấy gì vững yên
Lòng hướng ngoại
Dệt lên thảm cảnh
Nguồn xa rồi
Thê thảm chông gai
Một thời
Óng ả tiêu bay
Lạc Nguồn bỏ Cội
Vận may không còn
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
***
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
Ôi thôi
Một cuộc tuồng hề
Khói mây rồi cũng
Trở về khói mây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s