LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 88 – CÔ ẤY ĐÃ KHÁC XƯA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
88
CÔ ẤY
ĐÃ KHÁC XƯA

Cô ấy thường hay
Nở nụ cười
Cả ngày năng động
Thật vui tươi
Họ nói rằng cô
Tâm ngộ đạo
Trong nền Nguồn Cội
Đã khác xưa
Họ nói rằng cô
Một mình chống chọi
Với bao hoạn nạn
Phong ba vùi dập
Cô mãi vượt lên
Mấy ai hiểu được
Lúc cô buồn
Cô luôn chịu đựng
Chẳng lệ tuôn
Cô ấy thường hay
Giúp đỡ đời
Những người lạc Cội
Sống chơi vơi
Họ nói lòng cô
Lòng Bồ Tát
Cô nghe lặng thinh
Chỉ mỉm cười
Cô thường giảng giải
Những lời kinh
Kể chuyện đời tư
Của đời mình
Thấy rõ bao người
Lìa Nguồn xa Cội
Chạy theo
Cảnh trần giả tâm
Công giành công giật
Lúc lâm chung
Chẳng được cái chi
Trắng tay, tay trắng
Họ nói rằng
Cô hay làm phước
Giúp đỡ mọi người
Vì Cô yêu đời
Thương hết nhân loài
Và thường chia sẻ
Vui buồng cùng dân
San sẻ những gì
Hiểu biết ở nơi cô
Ai cũng được vui
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
***
Cô ấy thường hay
Nở nụ cười
Cả ngày năng động
Thật vui tươi
Họ nói rằng cô
Tâm ngộ đạo
Trong nền Nguồn Cội
Đã khác xưa
Họ nói rằng cô
Một mình chống chọi
Với bao hoạn nạn
Phong ba vùi dập
Cô mãi vượt lên
Mấy ai hiểu được
Lúc cô buồn
Cô luôn chịu đựng
Chẳng lệ tuôn
Cô ấy thường hay
Giúp đỡ đời
Những người lạc Cội
Sống chơi vơi
Họ nói lòng cô
Lòng Bồ Tát
Cô nghe lặng thinh
Chỉ mỉm cười
Cô thường giảng giải
Những lời kinh
Kể chuyện đời tư
Của đời mình
Thấy rõ bao người
Lìa Nguồn xa Cội
Chạy theo
Cảnh trần giả tâm
Công giành công giật
Lúc lâm chung
Chẳng được cái chi
Trắng tay, tay trắng
Họ nói rằng
Cô hay làm phước
Giúp đỡ mọi người
Vì Cô yêu đời
Thương hết nhân loài
Và thường chia sẻ
Vui buồng cùng dân
San sẻ những gì
Hiểu biết ở nơi cô
Ai cũng được vui
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
***
Họ nói rằng
Cô hay làm phước
Giúp đỡ mọi người
Vì Cô yêu đời
Thương hết nhân loài
Và thường chia sẻ
Vui buồng cùng dân
San sẻ những gì
Hiểu biết ở nơi cô
Ai cũng được vui
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
Có người
Nước mắt đã rơi
Cô là biểu tượng tình yêu
Cô là sắc thắm mùa xuân cho đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s