LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 89 – TÌM RA KHO BÁU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
89
TÌM RA KHO BÁU

Đã mấy năm qua
Cội Nguồn tìm học
Nhiều đều mới lạ
Liên tiếp hiện ra
Đầy đủ món quà
Thiên Ý Cha Trời ban cho
Và cũng từ đây
Tôi tìm ra kho báu
Hạnh phúc thường khi
Ở ngay trước mắt
Chẳng cần tìm kiếm
Ngay trong Nguồn Cội
Chỉ cần nhìn nhận
Là đã đến nơi
Mấy năm gian khổ
Nổ lực tìm tòa
Chạy theo ngoại cảnh
Càng tìm càng xa
Giác Ngộ tỉnh ra
Tìm về Nguồn Cội
Tự nhiên đầy đủ
Hồn liền nở hoa
Đi vào viên mãn
Như ánh mặt trời sáng soi
Xin nhân loại
Chỉ một lần
Về Nguồn Cội tìm coi
Ở nơi đây
Cả kho tàng châu báu
Cất dấu,
Hàng triệu vạn ức năm
Và giờ đây
Mới được mở ra
Đối với tôi
Không những gì hơn thế
Không thể nói bằng lời
Mà nhẹ bước đến coi
Cội Nguồn đâu xa
Nhưng nhiều chuyện lạ
Vua Hùng truyền lại
Đậm nét Văn Chương
Hãy đến mà xem
Toàn là châu báu kim cương
***
Xin nhân loại
Chỉ một lần
Về Nguồn Cội tìm coi
Ở nơi đây
Cả kho tàng châu báu
Cất dấu,
Hàng triệu vạn ức năm
Và giờ đây
Mới được mở ra
Đối với tôi
Không những gì hơn thế
Không thể nói bằng lời
Mà nhẹ bước đến coi
Cội Nguồn đâu xa
Nhưng nhiều chuyện lạ
Vua Hùng truyền lại
Đậm nét Văn Chương
Hãy đến mà xem
Toàn là châu báu kim cương
***
Cội Nguồn đâu xa
Nhưng nhiều chuyện lạ
Vua Hùng truyền lại
Đậm nét Văn Chương
Hãy đến mà xem
Toàn là châu báu kim cương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s