CỨU CHÚNG CON

CỨU CHÚNG CON

Con quỳ lạy Cha Trời Địa Mẫu
Cứu đời con thoát khỏi u minh
Lìa xa tăm tối, tối tăm
Không còn khốn khổ đọa sa luân hồi
Đời ngơ ngác giữa trần mù mịt
Thân bọt bèo lặng hụp chơi vơi
Mênh mông bể khổ mênh mông
Khó mong tìm được bình yên cuộc đời
Con quỳ lạy Cội Nguồn cứu vớt
Cứu đời con, cho bớt tai qua
Quỷ dày ma xéo chẳng tha
Đời con lắm cảnh phong ba dập vùi
Cứu chúng con, đến bờ giải thoát
Trở về Nguồn bờ giác bước lên
Đi vào cuộc sống bình yên
Lạy Cha lạy Mẹ, Tổ Tiên Cha Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s