CHỈ LÀ TRẮNG TAY

CHỈ LÀ TRẮNG TAY

Mãn trần nhìn lại quanh ta
Công danh sự nghiệp, người thân đâu rồi
Giật mình thức tỉnh bồi hồi
Bấy lâu ra sức chỉ là như không
Những gì hồn đã mang theo
Chỉ là cái nghiệp phải đâu bạc tiền
Cả đời ra sức kiếm tìm
Giờ đây tất cả chỉ là trắng tay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s