LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 86 – ĐÂU LẠ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
86
ĐÂU LẠ

Cội Nguồn Ông Cha
Rất quen đâu lạ
Nhiều người sao lại
Làm ngơ bỏ qua
Bắt bóng trời xa
Chẳng thèm ngó tới
Ông Tổ dựng nước
Trước mắt chúng ta
Sao ta bỏ quên
Làm người lạc lối sa chân
Hạnh phúc thường khi
Nằm trên hiện thực
Không cần mệt nhọc
Quay về Nguồn Cội
Là đã đến nơi
Thử hỏi lòng ta
Vì sao vì sao
Lại bỏ đấng Ông Cha
Tự hỏi Lương Tâm
Trách nhiệm ở đâu
Yêu non sông
Mà quên người dựng nước
Thật lòng sao
Hay bằng chót lưỡi đầu môi
Nghĩ mãi không ra
Gốc bỏ tìm ngọn
Bao nhiêu ý lạ
Văn chương lạc Cội
Nghĩ thấy mà thương
Đốt lên ngọn lửa
Đốt cả Cội Nguồn quê hương
Đến với Cha Ông
Đến với non sông
Đừng yêu nước bằng lời
Mà phải hành động để đời
Gương sáng để soi
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Xứng danh con cháu
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
***
Cội Nguồn Ông Cha
Rất quen đâu lạ
Nhiều người sao lại
Làm ngơ bỏ qua
Bắt bóng trời xa
Chẳng thèm ngó tới
Ông Tổ dựng nước
Trước mắt chúng ta
Sao ta bỏ quên
Làm người lạc lối sa chân
Hạnh phúc thường khi
Nằm trên hiện thực
Không cần mệt nhọc
Quay về Nguồn Cội
Là đã đến nơi
Thử hỏi lòng ta
Vì sao vì sao
Lại bỏ đấng Ông Cha
Tự hỏi Lương Tâm
Trách nhiệm ở đâu
Yêu non sông
Mà quên người dựng nước
Thật lòng sao
Hay bằng chót lưỡi đầu môi
Nghĩ mãi không ra
Gốc bỏ tìm ngọn
Bao nhiêu ý lạ
Văn chương lạc Cội
Nghĩ thấy mà thương
Đốt lên ngọn lửa
Đốt cả Cội Nguồn quê hương
Đến với Cha Ông
Đến với non sông
Đừng yêu nước bằng lời
Mà phải hành động để đời
Gương sáng để soi
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Xứng danh con cháu
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
***
Đến với Cha Ông
Đến với non sông
Đừng yêu nước bằng lời
Mà phải hành động để đời
Gương sáng để soi
Làm tròn
Bổn phận cháu con
Xứng danh con cháu
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
Tiếp nối
Di chí Quốc Tổ Vua Hùng
Yêu Nguồn mến Cội
Giữ gìn đất nước quê hương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s