VẬN MỆNH ĐỔI THAY

VẬN MỆNH ĐỔI THAY

Em về Nguồn Cội âm thầm
Ngày đêm thường niệm Cha Trời Tổ Tiên
Nghe trong nắng ấm chiều hôm
Cửa trời rộng mở ánh xuân tràn đầy
An vui thay thế ưu phiền
Đâu như ngày ấy dẫy đầy khổ đau
Về Nguồn vận mệnh đổi thay
Tương lai rộng mở thênh thang phúc lành
Đổi đời chính thị về Nguồn
Đổi thay vận mệnh nhận nhìn Tổ Tông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s