LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 83 – HÃY BẮT ĐẦU NGÀY MỚI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
83
HÃY BẮT ĐẦU
NGÀY MỚI

Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
Đời sẽ cười với bạn
Phúc báo luôn kề bên
Hãy gieo trồng hạt giống
Lời Thiên Ý quý báu
Bao may mắn sẽ đến
Sống cuộc đời bình yên
Hãy nhớ rằng Trời Cao
Ở trên đầu chúng ta
Mỗi việc làm Trời biết
Luôn soi xét chúng ta
Đừng gian tham làm ác
Đừng ganh ghét hận thù
Phước lành luôn đem đến
Kéo dài đến muôn thu
Hãy vững Cội vững Nguồn
Không một phút xa rời
Sẽ thấy đời xanh tốt
Mọi thứ sẽ tuyệt vời
Sống vì người bạn nhé
Sống cho đời bạn ơi
Sống cho đi tất cả
Sống chẳng uổng cuộc đời
Hãy bắt đầu cuộc sống
Gieo trồng toàn giống tốt
Gieo lời Trời Thiên Ý
Bằng những lời chân chính
Đời sẽ cười với bạn
Những niềm vui sung sướng
Toàn quả lành trái ngọt
Tài phúc lộc nở hoa
Cho đi là còn mãi
Vì người chính vì ta
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
***
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
Đời sẽ cười với bạn
Phúc báo luôn kề bên
Hãy gieo trồng hạt giống
Lời Thiên Ý quý báu
Bao may mắn sẽ đến
Sống cuộc đời bình yên
Hãy nhớ rằng Trời Cao
Ở trên đầu chúng ta
Mỗi việc làm Trời biết
Luôn soi xét chúng ta
Đừng gian tham làm ác
Đừng ganh ghét hận thù
Phước lành luôn đem đến
Kéo dài đến muôn thu
Hãy vững Cội vững Nguồn
Không một phút xa rời
Sẽ thấy đời xanh tốt
Mọi thứ sẽ tuyệt vời
Sống vì người bạn nhé
Sống cho đời bạn ơi
Sống cho đi tất cả
Sống chẳng uổng cuộc đời
Hãy bắt đầu cuộc sống
Gieo trồng toàn giống tốt
Gieo lời Trời Thiên Ý
Bằng những lời chân chính
Đời sẽ cười với bạn
Những niềm vui sung sướng
Toàn quả lành trái ngọt
Tài phúc lộc nở hoa
Cho đi là còn mãi
Vì người chính vì ta
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
***
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
Ta đi trong yêu mến
Ta đi trong vị tha
Hãy chọn lấy đường đi
Trên con đường truyền giáo
Điều huyền diệu sẽ đến
Nở nụ cười an vui
Mọi đau buồn sẽ hết
Mọi âu sầu sẽ lui
Hãy bắt đầu ngày mới
Truyền Thiên Ý lời kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s