LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 84 – HỒN XUÂN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
84
HỒN XUÂN

Xuân lất phất
Bay trên quê xóm
Gió thì thầm
Gõ cửa cành mai
Nhấp nhô
Thuyền mãi tìm ai
Đường làng thấp thoáng
Dáng sen dáng đào
Ai trông đợi
Bao ngày suốt ruột
Giọt sương tan
Tạm biệt trần ai
Trăng vui
Trăng đẹp trăng đầy
Trăng buồn còn lại
Nửa vành trăng môi
Người đẹp mấy
Qua rồi một thuở
Đức cao vời
Còn mãi dư âm
Đôi tim
Đồng cảm cùng nhau
Bừng lên bốt cháy
Nao nao tâm hồn
Xa nguồn Cội
Đi vào u tối
Kiếp lần mò
Vạn lối u minh
Đường trần
Lặng hụp lênh đênh
Nghe từng giọt đắng
Giọt cay dập dồn
Xuân lất phất
Xuân về khắp chỗ
Người yêu hoa
Hoa cũng yêu người
Xuân luôn
Là mãi tuyệt vời
Cho người nhớ mãi
Ngàn đời không quên
Ôi tha thiết
Lầu son gác tía
Ôi công danh
Phú quý cao sang
Đến khi
Hơi thở không còn
Mới hay tất cả
Chỉ là số không
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
***
Xa nguồn Cội
Đi vào u tối
Kiếp lần mò
Vạn lối u minh
Đường trần
Lặng hụp lênh đênh
Nghe từng giọt đắng
Giọt cay dập dồn
Xuân lất phất
Xuân về khắp chỗ
Người yêu hoa
Hoa cũng yêu người
Xuân luôn
Là mãi tuyệt vời
Cho người nhớ mãi
Ngàn đời không quên
Ôi tha thiết
Lầu son gác tía
Ôi công danh
Phú quý cao sang
Đến khi
Hơi thở không còn
Mới hay tất cả
Chỉ là số không
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
***
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
Đời xuân mãi
Là đời hành thiện
Gốc vững rồi
Vô tận đời xuân
Đường trần
Dệt mộng thiện chân
Mùa xuân mãi mãi
Xuân trong cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s