ĐẠO VIÊN THÀNH

ĐẠO VIÊN THÀNH

Hành theo Lương Tâm, đạo viên thành
Xưa nay là thế, chẳng cạnh tranh
Trái ngược Lương Tâm, sanh tội lỗi
Luân hồi vạn nẻo, bởi nghiệp sanh
Lỗi lầm, lầm lỗi, nên buông bỏ
Bí pháp là đây, vạn sự lành
Lành thay ai đã, bừng thấu hiểu
Không trái Lương Tâm, đạo viên thành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s