LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 82 – ĐẤT NƯỚC MÌNH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
82
ĐẤT NƯỚC MÌNH

Anh ơi, đất nước mình
Như, con rồng bay lên
Em ơi, giống Tiên Rồng
Vang dội, đất trời càn khôn
Chúng mình đôi ta,
Bước, đường đời xông pha
Cứu thế nhân
Trong khốn khó, lầm than
Thời gian, thời gian
Đáng quý, biết là bao
Chớ vì mình
Mà, quên đi vì người
Quên đi, vì nước vì non
Chớ giận hờn,
Mà đau xót, lòng anh
Đừng nói thế
Em đâu là, trẻ nhỏ lên năm
Chỉ biết cười, biết khóc mà thôi
Chờ đón anh,
Trong, vòng tay người lớn
Đón anh, trong vòng tay yêu mến
Hai ta, là chim liền cánh
Hai ta , là cây liền cành
Trai tài gái đức
Trai hiếu gái hiền
Vượt qua đêm trường
Đến ánh sáng bình minh
Hai ta, cùng nắm tay
Chân lý trên vai
Cùng lui cùng tiến
Đem ánh sáng
Thiên Ý, của Trời Cha
Trao cho đời,
Để cho đời nở hoa
Mang, trong mình tuổi xanh
Thời đem lại màu xanh
Đem lại, an vui cho cuộc sống
Rồng Tiên dòng giống
Con đường truyền thống
Hào hùng, sống dậy, năm nghìn năm
Rực rỡ ngàn hoa
Trên, non nước Ông Cha
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
***
Anh ơi, đất nước mình
Như, con rồng bay lên
Em ơi, giống Tiên Rồng
Vang dội, đất trời càn khôn
Chúng mình đôi ta,
Bước, đường đời xông pha
Cứu thế nhân
Trong khốn khó, lầm than
Thời gian, thời gian
Đáng quý, biết là bao
Chớ vì mình
Mà, quên đi vì người
Quên đi, vì nước vì non
Chớ giận hờn,
Mà đau xót, lòng anh
Đừng nói thế
Em đâu là, trẻ nhỏ lên năm
Chỉ biết cười, biết khóc mà thôi
Chờ đón anh,
Trong, vòng tay người lớn
Đón anh, trong vòng tay yêu mến
Hai ta, là chim liền cánh
Hai ta , là cây liền cành
Trai tài gái đức
Trai hiếu gái hiền
Vượt qua đêm trường
Đến ánh sáng bình minh
Hai ta, cùng nắm tay
Chân lý trên vai
Cùng lui cùng tiến
Đem ánh sáng
Thiên Ý, của Trời Cha
Trao cho đời,
Để cho đời nở hoa
Mang, trong mình tuổi xanh
Thời đem lại màu xanh
Đem lại, an vui cho cuộc sống
Rồng Tiên dòng giống
Con đường truyền thống
Hào hùng, sống dậy, năm nghìn năm
Rực rỡ ngàn hoa
Trên, non nước Ông Cha
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
***
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
Sống vui, sống hay hát, sống hay ca
Hai chúng Ta, hai chúng Ta
Dâng tặng cuộc sống
Dâng tặng tuổi trẻ mùa xuân cho đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s