LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 81- SỐNG VUI SỐNG KHỎE

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
81
SỐNG VUI SỐNG KHỎE

Sống vui, sống khoẻ,
Sống an lành
Sống cho đời,
Sống rực lửa hùng anh
Sống hay cười,
Sống vì người tươi vui
Sống hay chào
Sống cho đời thêm ngọt ngào,
Tiêu tan hận thù
Ganh ghét hờn ghen
Chúng mình,
Sẽ vui duyên mới
Và bước tới,
Duyên lành, của đôi ta
Đời nở hoa,
Là đời, hay ca
Đời bay xa,
Là đời, theo Ông Cha
Vô lượng kiếp trải qua
Ta vẫn là Ta, vẫn còn
Cớ chi
Sợ hãi làm gì
Chết là
Trả lại cái xác cho trần
Có gì đáng lo
Trái đất hủy diệt nhiều lần
Nhưng hồn ta mãi
Vẫn còn đấy thôi
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
***
Sống vui, sống khoẻ,
Sống an lành
Sống cho đời,
Sống rực lửa hùng anh
Sống hay cười,
Sống vì người tươi vui
Sống hay chào
Sống cho đời thêm ngọt ngào,
Tiêu tan hận thù
Ganh ghét hờn ghen
Chúng mình,
Sẽ vui duyên mới
Và bước tới,
Duyên lành, của đôi ta
Đời nở hoa,
Là đời, hay ca
Đời bay xa,
Là đời, theo Ông Cha
Vô lượng kiếp trải qua
Ta vẫn là Ta, vẫn còn
Cớ chi
Sợ hãi làm gì
Chết là
Trả lại cái xác cho trần
Có gì đáng lo
Trái đất hủy diệt nhiều lần
Nhưng hồn ta mãi
Vẫn còn đấy thôi
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
***
Vô lượng kiếp trải qua
Ta vẫn là Ta, vẫn còn
Cớ chi
Sợ hãi làm gì
Chết là
Trả lại cái xác cho trần
Có gì đáng lo
Trái đất hủy diệt nhiều lần
Nhưng hồn ta mãi
Vẫn còn đấy thôi
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
Hãy sống vui
Sống vì người
Sống cho đời hạnh phúc
Sống mạnh sống lành
Đêm về cuộc sống mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s