LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 80 – NGƯỜI ĐỒNG ĐẠO

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
80
NGƯỜI ĐỒNG ĐẠO

Hỡi người
Đồng Đạo của tôi ơi
Vì nước vì non
Hiến cuộc đời
Đâu phải vì tiền
Vì danh lợi
Chỉ vì bổn phận
Cháu con thôi
Hỡi người tri kỷ
Của tôi ơi
Độ nhân cứu thế
Cảnh chơi vơi
Tấm lòng nhân ái
Dâng cuồn cuộn
Lớt sóng vượt mây
Chẳng nghĩ ngơi
Truyền kinh thuyết giáo
Cơ tận độ
Khắp cả năm châu
Khắp đất trời
Người hùng Dân Tộc
Nơi Nguồn Cội
Chí tại bốn phương
Vạn nẻo đời
Người mãi người hùng
Gương soi sáng
Đêm về cuộc sống
Ánh xuân phơi
Tô thắm nước non
Nguồn xuân mới
Yên lành cuộc sống
Giàu mạnh khắp nơi
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
***
Hỡi người
Đồng Đạo của tôi ơi
Vì nước vì non
Hiến cuộc đời
Đâu phải vì tiền
Vì danh lợi
Chỉ vì bổn phận
Cháu con thôi
Hỡi người tri kỷ
Của tôi ơi
Độ nhân cứu thế
Cảnh chơi vơi
Tấm lòng nhân ái
Dâng cuồn cuộn
Lớt sóng vượt mây
Chẳng nghĩ ngơi
Truyền kinh thuyết giáo
Cơ tận độ
Khắp cả năm châu
Khắp đất trời
Người hùng Dân Tộc
Nơi Nguồn Cội
Chí tại bốn phương
Vạn nẻo đời
Người mãi người hùng
Gương soi sáng
Đêm về cuộc sống
Ánh xuân phơi
Tô thắm nước non
Nguồn xuân mới
Yên lành cuộc sống
Giàu mạnh khắp nơi
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
***
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
Hỡi người tâm phúc
Của thế gian
Đêm về cuộc sống
Cảnh son vàng
Nước non, non nước
Niềm phơi phới
An vui hạnh phúc
Niềm sung sướng
Vinh quang vinh hiển
Tận cháu con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s