LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 79 – CHỨNG ĐẠO ĐỈNH CAO

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
79
CHỨNG ĐẠO ĐỈNH CAO

Chứng đạo quả đỉnh cao
Không tìm cầu nơi đâu
Chỉ cần trở về Nguồn
Tìm lại nơi chính mình
Lương Tâm cùng Chân Tánh
Là thoát khỏi tử sanh
Dù tu cao hay thấp
Mà Nguồn Cội lãng quên
Dù tu vô lương kiếp
Phật, Thánh, Tiên, khó nên
Về Nguồn trong chốc lác
Bằng muôn kiếp luyện tu
Phước lành không thể đếm
Dù cho cả trăm năm
Lợi ích không nghĩ bàn
Nhiều đời kể không xong
Thường sống theo tự nhiên
Tùy nhân duyên mà sống
Cứ làm đều mình thích
Không mắc vào nhục vinh
Cứ làm đều mình mong
Không mắc vào lợi danh
Lòng vị tha yêu thương
Khắp thế giới nhơn sanh
Thượng đế nào ở xa
Chính tại nơi lòng ta
Tình yêu thương bao la
Đó chính là Thượng Đế
Chân Tâm cùng Chân Tánh
Thường hằng mãi không quên
Phiền não liền sạch không
Như gương kia trong sáng
Minh Tâm cùng Kiến Tánh
Chiếu sáng khắp mười phương
Lương Tâm thường không mất
Liền rõ thông Thiên Ý
Thành con Trời tôn quý
Đứng đầu, nhân loại thế nhân
Quả Phật, Thánh, Tiên tự đến
Quả Phật, Thánh, Tiên tự thành
Ra vào tam giới
Làm chủ tử sanh
An vui tự tại
Thường hằng Chân Tâm,
Chân Tánh, Lương Tâm
***
Dù tu cao hay thấp
Mà Nguồn Cội lãng quên
Dù tu vô lương kiếp
Phật, Thánh, Tiên, khó nên
Về Nguồn trong chốc lác
Bằng muôn kiếp luyện tu
Phước lành không thể đếm
Dù cho cả trăm năm
Lợi ích không nghĩ bàn
Nhiều đời kể không xong
Thường sống theo tự nhiên
Tùy nhân duyên mà sống
Cứ làm đều mình thích
Không mắc vào nhục vinh
Cứ làm đều mình mong
Không mắc vào lợi danh
Lòng vị tha yêu thương
Khắp thế giới nhơn sanh
Thượng đế nào ở xa
Chính tại nơi lòng ta
Tình yêu thương bao la
Đó chính là Thượng Đế
Chân Tâm cùng Chân Tánh
Thường hằng mãi không quên
Phiền não liền sạch không
Như gương kia trong sáng
Minh Tâm cùng Kiến Tánh
Chiếu sáng khắp mười phương
Lương Tâm thường không mất
Liền rõ thông Thiên Ý
Thành con Trời tôn quý
Đứng đầu, nhân loại thế nhân
Quả Phật, Thánh, Tiên tự đến
Quả Phật, Thánh, Tiên tự thành
Ra vào tam giới
Làm chủ tử sanh
An vui tự tại
Thường hằng Chân Tâm,
Chân Tánh, Lương Tâm
***
Chân Tâm cùng Chân Tánh
Thường hằng mãi không quên
Phiền não liền sạch không
Như gương kia trong sáng
Minh Tâm cùng Kiến Tánh
Chiếu sáng khắp mười phương
Lương Tâm thường không mất
Liền rõ thông Thiên Ý
Thành con Trời tôn quý
Đứng đầu, nhân loại thế nhân
Quả Phật, Thánh, Tiên tự đến
Quả Phật, Thánh, Tiên tự thành
Ra vào tam giới
Làm chủ tử sanh
An vui tự tại
Thường hằng Chân Tâm,
Chân Tánh, Lương Tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s