SỰ SỐNG ĐỈNH CAO

SỰ SỐNG ĐỈNH CAO

Sự sống đỉnh cao là sự sống có Văn Hóa, không chỉ đến với người Việt Nam mà còn đến với nhân loại toàn cầu. Nếu không rời xa Văn Hóa Cội Nguồn. Mà còn coi Văn Hóa Cội Nguồn là kim chỉ nam đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Văn Hóa Cội Nguồn chính là nền Văn Hóa đỉnh cao Văn Minh Tinh Thần. Căn cốt Chủ Nghĩa Đại Đồng. Trên cả Chủ Nghĩa Cộng Sản, Tư Bản. Chủ nghĩa không có Đảng Trị. Tôn Giáo Trị, Bè Phái Trị. Mà Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị. Đạo Pháp Dân Tộc Trị. Đi vào thống nhất một chủ nghĩa. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ nước nào cũng như nước nào Y chang. Sống trong hòa bình Độc Lập Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng Bình Đẳng an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s