ĐẤT NƯỚC NGÀN HOA

ĐẤT NƯỚC NGÀN HOA

Đất nước xuân về, nở ngàn hoa
Rồng Tiên vang dậy, khắp hà sa
Thắm tình thắm nghĩa, tình đồng loại
Thái bình an lạc, rạng âu ca
Suối sông nắng gió, trời mây nước
Tài Lộc bừng lên, phúc bay qua
Việt Nam đất Việt, giờ đổi khác
Lạc Hồng vinh hiển, chốn quê ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s