VĂN MINH VẬT CHẤT PHẢI ĐI ĐÔI VỚI VĂN MINH TINH THẦN

VĂN MINH VẬT CHẤT
PHẢI ĐI ĐÔI VỚI VĂN MINH TINH THẦN

Trong thời đại văn minh vật chất, mà không có văn minh tinh thần song hành. Thời văn minh vật chất ấy càng dẫn đến tai họa, không thể nào lường trước được.
– Ra sức xây dựng sự nghiệp vật chất hàng chục năm, chỉ cần một ngòi nổ chiến tranh bùng lên, sẽ đi vào tàn phá tất cả. Đưa Nhân Loại đến con đường khốn khổ tàn sát lẫn nhau nhà tan cửa nát chẳng còn gì. Làm cho cuộc sống điêu linh không có ngày yên.
– Văn minh Tinh Thần, chính là nền văn minh Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Vũ Trụ. Văn Hóa Cội Nguồn cũng chính là Nền Văn Minh Đạo Đức đỉnh cao Nhân Cách, cũng như sự Giác Ngộ Trí Tuệ.
Văn Minh Tinh Thần song hành cùng Văn Minh Vật Chất, thời nhất định thiên đàng trần gian sẽ mở ra đi vào an vui hạnh phúc. Sống trong Văn Minh Vật Chất, nhưng không nô lệ vật chất. Mà coi Văn Minh Vật Chất, chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống đi đến đỉnh cao an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s