LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 78 – XÂY NGUỒN XUÂN MỚI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
78
XÂY NGUỒN XUÂN MỚI

Quê hương Việt Nam
Biết bao đau thương
Hơn hai nghìn năm
Mãi chìm trong
Nghèo đói chiến tranh
Nước non, non nước
Sầu thương ray rứt gian nan
Quê hương Việt Nam
Khổ đau, như xé con tim
Lệ thuộc triền miên
Ngỡ ngàng chân bước đi tìm
Nhưng rồi qua cửa im liềm
Sống lạnh lùng, như chẳng có tim
Xin nhớ quay về
Cội Nguồn Cha Ông,
Sống trong tình thương
Qua rồi thời mạc pháp
Những thế kỉ
Cuối thế kỉ hai mươi
Nay là thời đầu
Kỉ nguyên ba nghìn năm
Đi vào thời Thánh Đức
Cùng nhau hợp sức vươn lên
Vùi chôn quá khứ u buồn
Về Nguồn dựng xây
Nối lại duyên thắm tình người
Một Việt Nam rạng ngời
Tỏa sáng khắp năm châu
Nhịp cầu chung lối
Xây đời Thánh Đức thượng ngươn
Ngày đêm
Chung cùng truyền kinh phổ biến
Tháng năm
Chung cùng truyền giáo độ đời
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
***
Quê hương Việt Nam
Biết bao đau thương
Hơn hai nghìn năm
Mãi chìm trong
Nghèo đói chiến tranh
Nước non, non nước
Sầu thương ray rứt gian nan
Quê hương Việt Nam
Khổ đau, như xé con tim
Lệ thuộc triền miên
Ngỡ ngàng chân bước đi tìm
Nhưng rồi qua cửa im liềm
Sống lạnh lùng, như chẳng có tim
Xin nhớ quay về
Cội Nguồn Cha Ông,
Sống trong tình thương
Qua rồi thời mạc pháp
Những thế kỉ
Cuối thế kỉ hai mươi
Nay là thời đầu
Kỉ nguyên ba nghìn năm
Đi vào thời Thánh Đức
Cùng nhau hợp sức vươn lên
Vùi chôn quá khứ u buồn
Về Nguồn dựng xây
Nối lại duyên thắm tình người
Một Việt Nam rạng ngời
Tỏa sáng khắp năm châu
Nhịp cầu chung lối
Xây đời Thánh Đức thượng ngươn
Ngày đêm
Chung cùng truyền kinh phổ biến
Tháng năm
Chung cùng truyền giáo độ đời
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
***
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
Bàn tay Dân Tộc
Bàn tay lấp biển vá trời
Bàn tay
Xoay chuyển đất trời càn khôn
Bàn tay dời núi lấp sông
Xây nguồn xuân mới ấm no thanh bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s